Auteursrechten

Voor dit beeldmateriaal geldt dat u dit voor zover het openbaar is mag inzien. De meeste foto’s zijn openbaar tenzij het tegendeel blijkt. Evenals bij openbare archiefstukken mag u voor eigen gebruik een kopie of reproductie maken of laten maken. Als u echter beeldmateriaal openbaar wilt maken, dat wil zeggen gebruiken voor het doen van publicaties, dient u toestemming te vragen en na te gaan of het beeldmateriaal auteursrechtelijk beschermd is. Onder openbaar maken wordt verstaan:

Het is niet zonder meer toegestaan om beeldmateriaal van de fotosite van de gemeente Súdwest-Fryslân openbaar te maken. Onder openbaar maken wordt verstaan:

  • Het publiceren in boeken, tijdschriften, brochures, kalenders, reclame-uitingen e.d.
  • Het publiceren op internet
  • Het tentoonstellen in een openbare ruimte
  • Het uitzenden op radio en/of televisie

Van wie hebt u toestemming nodig?

Voor de publicatie van stukken uit het (openbare) archief hebt u toestemming nodig van de archivaris. In uw verzoek om toestemming moet u duidelijk aangeven:

  • welk materiaal u openbaar wilt maken
  • hoe u het materiaal openbaar wilt maken (boek, tentoonstelling, radio etc.) met vermelding van oplage (bij boek) of duur (tentoonstelling).

Deze toestemming wordt in principe altijd verleend onder voorwaarde dat u een bewijsexemplaar toestuurt en dat u het materiaal met correcte naams- en bronvermelding publiceert.

Indien het materiaal auteursrechtelijk beschermd is, dient u tevens toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n). De auteursrechthebbende kan de gemeente Súdwest-Fryslân zijn, maar het kan ook een derde zijn. Wanneer het auteursrecht bij de gemeente Súdwest-Fryslân berust hoeft u daarvoor niet apart toestemming te vragen. Wanneer het auteursrecht bij derden berust, bent u wettelijk verplicht hen toestemming te vragen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Om de rechthebbende te achterhalen kunt u contact opnemen met de archivaris. Wanneer de rechthebbende niet te achterhalen is kunt u onder meer contact opnemen met

Burafo (Stichting FotoAnoniem)
Amstelveenseweg 88-90
1075 XJ AMSTERDAM
e-mail:info@burafo.nl
http://www.burafo.nl/

De stichting FotoAnoniem beschikt over een uitgebreid adressenbestand en kan u nader informeren. Vrijwel altijd zal de auteursrechthebbende u vragen een financiële vergoeding te betalen voor de openbaarmaking. Voor richtprijzen zie: http://www.fotografenfederatie.nl/.